Brand
 
Hvis der opstår brand på skolen, vil alarmsystemet blive aktiveret. Eleverne skal ved hyletonen forlade skolens område og tage opstilling på opvisningsbanerne ved Hallen.
Lærerne kontrollerer, om alle elever er kommet ud af bygningerne.