Konflikter
 
Det forventes, at forældrene aktivt medvirker til at løse de konflikter, deres barn involveres i. I hvert tilfælde vurderes det, om forældrene bør inddrage læreren i konflikter mel lem elever indbyrdes. Når barnet klager over noget i skolen, er det vigtigt, at forældrene lytter til barnet, men også overvejer, om barnets fremstilling vil svare til den voksnes – en sag kan altid ses fra flere sider. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt til læreren. Uenighed mellem skole og hjem bør drøftes, når børnene ikke hører det. Det forventes, at kritik af skolen rettes til skolens leder så tidligt som muligt.
I ethvert barns skoleforløb vil der opstå konflikter, og disse er med til at udvikle barnet, hvis vi voksne anviser fornuftige måder at løse konflikterne på.