Kontaktbogen
 
Det påhviler forældrene at holde skolen løbende underrettet om barnets situation samt at svare på alle henvendelser fra skolen, gerne så udførligt, at forældrereaktionen fremgår.
Naturligvis er ikke alle henvendelser egnet til kontaktbogen, men for skolen er den et hurtigt og effektivt kontaktmiddel til småbeskeder.