Skolekørsel
 
Vejen Kommune har vedtaget følgende ordning for befordring af skoleelever:
 
For at være kørselsberettiget skal afstanden mellem hjem og skole være følgende:
 
Børnehaveklasse til og med 3. årgang                            minimum                             2,5 km
 
4. til 6. årgange                                                            minimum                             6,0 km
 
7. til 9. årgange                                                            minimum                             7,0 km
 
 
Kolding/Tønder og Jels/Rødding - landevejene er af politiet erklæret for trafikfarlige, der gælder derfor særlige regler for denne.