Fase 3
 
Fase 3 på Jels Skole består af 150 elever fordelt på syv klasser på de tre årgange samt 12 lærere. I Fase 3 bestræber vi os på at skabe et godt fagligt og socialt klima, der tilsigter at kunne favne både den fagligt svage som stærke elev. Vores opgave er at føre eleverne til udslusning af folkeskolen. Derfor sørger vi for, på bedst mulig vis at gøre eleverne klar til Folkeskolens Afgangsprøve og i øvrigt hjælpe eleverne på vej i deres videre færd ud i samfundet. Dette betyder konkret, at vi i Fase 3 har valgt følgende punkter til at underbygge den daglige undervisning:
 
·        Ekskursioner
o   Underbygger undervisningens faglige indhold
o   Styrker skolens UEA undervisning ved bl.a. at besøge uddannelsesinstitutioner
 
·        Skolerejse
o   Afvikles i 9. kl. for at styrke fællesskabet mellem eleverne og elev/lærer
 
·        Gæstelærere
o   Underbygger undervisningens faglige indhold
 
 
·        Projektuger
o   Projektugen er i forhold til Folkeskoleloven obligatorisk for 9. klassetrin. I store Afdeling finder vi det værdifuldt at starte denne arbejdsform allerede på 7. klassetrin med det formål at styrke elevens procesorienterede arbejdsform
 
·        Morgensamlinger
o   Vi ser det som værdifuldt at kunne samles på tværs af årgange og dermed kunne dele fælles informationer og oplevelser
 
·        Skole/hjemsamtaler
o   I dette skoleår vil der være to lærere til skolehjemsamtalerne. Det vil være klasselæreren samt en lærer med mange timer i klassen.
o   Vi vil efter behov informere forældrene om uhensigtsmæssig opførsel og uregelmæssigheder vedr. skolearbejdet, således at eleverne kan få optimalt udbytte af undervisningen
 
·        Tests:
o   Der gennemføres de af undervisningsministeriet obligatoriske tests.
o   Forberedende prøver i visse fag