Overordnet mål for Fase 2
Fase 2:
 
Mellemafdelingen på Jels Skole består i skoleåret 2011-12 af 160 elever fordelt på 4.-6.kl.
Der er 13 lærere knyttet til afdelingsteamet.
Det er et mål for afdelingen at skabe sammenhold på tværs af klasserne, for at få eleverne til at føle sig som en enhed med fælles ansvar.
Dette arbejder vi fortløbende med at opnå gennem
 
  • Velkomstarrangement for 4.kl. i august.
         Vi byder velkommen med saft og boller
         5.kl. dækker bord
         6.kl. bager, serverer og holder tale
         Elevrådet fortæller om deres arbejde
 
  • Musikalsk farvelarrangement for 6. Klasserne i juni
    Alle klasser fremfører en sang i musiklokalet.
6. Klasserne ønskes held og lykke i fase 3.
 
  • Projektdage
I efteråret arbejder vi med et emne, som er fælles for hele skolen. 
Alle tre årgange i fase 2, har projektuge 1 uge i løbet af skoleåret. Det er de enkelte lærere på årgangene, der planlægger, hvornår denne uge ligger og hvad overemnet er. Projektarbejdsformen øves, så der sker en progression fra årgang til årgang.
 
  • Skolekomedie
         I ugerne op til uge 6 øver 6. kl. skolekomedie.
 
 
 
  • Temadage
Idrætsdag for hele fase 2
        1.dec arrangeres en dag med juleaktiviteter
 
  • Fællessamlinger
         Vi holder et antal fællessamlinger ca. 1 gang om måneden i forbindelse   
         med projekt- og temadage.                  
         Forskellige fag vil tilstræbe at vise resultatet af deres arbejde for hele    
         Fase 2.
 
  • Skolerejse
         For 6.kl. tilrettelægges en 5-dages tur til Bornholm. 
 
  • Ekskursioner
         For 4.-5.kl. tilrettelægges en 1-dags tur sidst på skoleåret.
 
  • Tidlig sprogstart i tysk
Der er fra dette skoleår indført tysk på 5. årgang med 1 lektion om ugen og på 6. årgang med 2 lektioner om ugen.