Velkommen til Jels Skoles Fritidsordning
-En lærende organisation med værdibaseret ledelse.
Jels SFO er funktionsopdelt og normeret til
130 børn fra 0. - 3. klasse.
 
 
 
 

Vision for Jels SFO

  
Jels SFO skal være et rart sted at være,
hvor alle børn trives og udvikles til selvstændige individer
med mod på livet og lysten til at lære.  
Vi vil derfor, med afsæt i respekten for børnenes kompetencer, interesser og behov, 
arbejde professionelt og udviklingsorienteret og være et inspirerende eks. på et godt fritidstilbud.