Jels Skoles værdier

 
 
Udvikling:
På Jels Skole vægter vi, at eleverne har en optimal udvikling i forhold til faglige, sociale og personlige kompetencer.
 
Åbenhed:
På Jels Skole vægter vi, en åben, positiv og anerkendende tilgang i forhold til kommunikation og samarbejde.
 
Ansvarlighed:
På Jels Skole vægter vi, at udvikle elevernes kompetencer for medansvar og gensidigt respekt for hinanden og skolens ting.
 
Trivsel:
På Jels Skole vægter vi at eleverne færdes i et anerkendende miljø og føler sig værdsat blandt kammerater og personale.